Japanese Games

Konami Showcases Two New Rhythm Games at JAEPO 2016 - Otoiroha and Nostalgia

Konami Showcases Two New Rhythm Games at JAEPO ...

Two new Bemani titles, Nostalgia and Otoiroha, were announced by Konami Digital Entertainment a few weeks before Japan Amusement Expo (JAEPO), the arcade games’ equivalent of the Tokyo Game Show....

Konami Showcases Two New Rhythm Games at JAEPO ...

Two new Bemani titles, Nostalgia and Otoiroha, were announced by Konami Digital Entertainment a few weeks before Japan Amusement Expo (JAEPO), the arcade games’ equivalent of the Tokyo Game Show....